Pewnie wiele osób zadaje sobie pytanie: czym jest TELEOPIEKA?

Wyobraźmy sobie starszą osobę. Bardzo często zamieszkuje ona sama, nie zawsze ma telefon, a jeśli już ma to często ma kłopot z jego obsługą. Nasz senior krząta się po swoim mieszkaniu wykonując swoje codzienne czynności i zazwyczaj nic się nie dzieje. Ale zdarzają się sytuacje nieprzewidziane. Często  seniorzy nie patrzą pod nogi, pod którymi kręcić się mogą ich ukochane pieski lub kociaki. W takiej sytuacji nietrudno o wypadek. Nawet jeżeli upadająca osoba ma przy sobie telefon to w momencie upadku może on upaść poza jej zasięgiem. Jeżeli senior nie może się podnieść o własnych siłach musi czekać na wizytę w domu kogoś innego. W dodatku musi to być osoba posiadająca klucz do wejścia !!! Często czas oczekiwania na przybycie kogokolwiek bywa bardzo długi. Często osoba poszkodowana musi czekać na podłodze przez wiele godzin, nierzadko z ranami, stłuczeniami a nawet złamaniami. Takie oczekiwanie może prowadzić do wyziębienia organizmu, które może skutkować poważnymi chorobami a te z kolei nawet śmiercią. Niestety znamy takie przypadki.

Co by było gdyby nasz senior był objęty TELEOPIEKĄ?

Na pewno nie zapobiegłaby jego upadkowi (chociaż gdyby to było możliwe na pewno by tak było). Ale wypadający z ręki seniora telefon byłby wyposażony w czujnik upadku. Dlaczego ten czujnik jest taki ważny? Ponieważ za pośrednictwem karty SIM w telefonie zostanie wysłana informacja, że telefon upadł w niekontrolowany sposób. Ta informacja trafi do działającego przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku CENTRUM OPIEKI. W centrum tym dyżurują wykwalifikowani pracownicy, którzy natychmiast  po  jej otrzymaniu podejmują stosowne działanie. Może to być:

  • Próba dodzwonienie się bezpośrednio do objętego opieką seniora
  • Kontakt z najbliższą dla seniora osobą
  • Wezwanie pogotowia, policji lub straży pożarnej

Zamiast telefonu upadki osób można wykrywać przy pomocy specjalnego czujnika przymocowanego do paska lub też zawieszonego na łańcuszku. Czujnik ten ma przycisk PANIKA, którego podopieczny może użyć w przypadku złego samopoczucia lub zagrożenia.

TELEOPIEKA obejmuje swoim zakresem nie tylko upadki osób. W razie konieczności wykryje opuszczenie określonej strefy przez objętą opieką osobę czy też jej zbyt długie pozostawanie w bezruchu. Monitorować może również stężenie tlenku węgla czy gazu ziemnego lub pojawienie się wody w pomieszczeniach.

Informacje o wymienionych zdarzeniach trafiają do CENTRUM OPIEKI, które każdorazowo podejmuje czynności, o których mowa wyżej.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat możliwości TELEOPIEKI oraz innych produktów z dziedziny bezpieczeństwa i zdalnej opieki dzieci i dorosłych.